işi profesyonellerine bırakın

Hizmetlerimiz

A'dan Z'ye İş Güvenliği Çözümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Yetkili Ortak Sağlık Güvenlik Birimimiz

İş Hijyeni Test,Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

Türk Akreditasyon Kurumundan Akredite Ölçüm Laboratuvarımız

Belgelerimiz

Doz Labortuvarları İş Hijyeni Ölçümünde TÜRKAK'tan Akreditedir..
Ölçümlerin Akredite Laboratuvarlar Tarafından Yapılması Zorunludur
  • Türkak Akreditasyonu

    AB-T-0936

  • Hizmet Yeterlilik Belgesi

    TSE

  • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yetki Belgesi
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetki Belgesi

Akredite Hizmetler

Gürültü Aydınlatma Termal Konfor Gaz Titreşim Toz Ölçümleri

ORTAMDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

İşyeri Ortamında Makinelerden Kaynaklanan Gürültünün Tayini

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ ÖLÇÜMLERİ

Kişinin Maruz Kaldığı Gürültünün Ölçümü

İŞYERİ ORTAMINDA GAZ ÖLÇÜMLERİ

Zehirli gaz ve buhar konsantrasyonlarının dedektör tüple anlık ölçümü

TOZ ÖLÇÜMLERİ

Kişilerin Maruz Kaldığı ve/veya çalışma ortamındaki Toplam ve Solunabilir Tozların Tayini

Termal Konfor Ölçümleri

İşyerindeki Termal Konfor Sartlarının Belirlenmesi Amacıyla WBGT , PMV , PPD endekslerinin Ölçüm ve Analizi

titreşim ölçümleri

Çalışanların maruz kaldığı el-kol ve tüm vücut titreşim maruziyetinin birlikte veya ayrı ayrı ölçüm ve analizi

Aydınlatma ölçümleri

İşyeri bina ve eklentilerindeki aydınlatma düzeyinin ölçümü

REFERANSLARIMIZ

LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
Copyright DozÖlçüm (2016)